Jauri jyrähtää, osa 26: ”Wokella ei ole mitään tekemistä järjen ja tiedon kanssa”

Jauri jyrähtää, osa 26: ”Wokella ei ole mitään tekemistä järjen ja tiedon kanssa”

Riepu julkaisee Jauri Varvikon luvalla tämän sosiaalisessa mediassa julkaisemia vahvoja ja punnittuja puheenvuoroja sodasta ja politiikasta läntisten medioiden yksiäänisyyden vastapainoksi.

Rasistirasistitrasismi -sanojen esiintymistiheys USA:n sanomalehdissä. Olisi kiva nähdä vastaava tutkimus Suomen mediasta ja eri sanojen esiintymistiheydestä. Mediahan ei ohjaile kansan mielipiteitä?

Samaan aikaan tutkimukset eivät osoita rasismin kasvua. European values study osoittaa rasismin olevan globaalisti laskussa ja USA:n olevan suvaitsevaisimpia maita maailmassa.

Kenen intressissä on osoittaa, että olemme rasistisia?

Helsingin Sanomien maaliskuussa julkaisema tutkimus osoitti, että yliopistoväen keskuudessa kolme viidestä suomalaisesta naisesta ajattelee ”wokesti”.

Suurimmat lukemat tulivat psykologian ja sosiaalitieteiden opiskelijoiden keskuudesta. Perusteluna tälle ajattelulle annettiin, että naiset ovat miehiä tiedostavampia. HS teki oman testin, mikä tuotti vastaavan tuloksen.

Mitä tarkoittaa tiedostaminen? Tulla tietoiseksi, olla tietoinen, tajuta, käsittää, tajuta tietoisesti.

Tieto ja tiede tarkoittavat hyvin perusteltua tosi käsitystä ja tutkittua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta. Mutta miten voi olla tietoinen, jos näkemys ei perustu tieteeseen, koska tiede osoittaa rasismin vähentyneen?

Miesten ja naisten välillä on todettu olevan arvokuilu. Naisten sanotaan olevan yhä liberaalempia ja miesten entistä konservatiivisempia. Korkeat woke-pisteet saaneilla on myös todettu olevan enemmän ahdistusta ja masennusta.

Kaikki tämä on johtanut siihen, että aroista aiheista ei saa ja voi puhua. Ihmiset vain ”tiedostavat” ongelmat.

Tietoisuudesta ja tiedostamisesta on tullut tunnetermejä, eivätkä ne enää liity itse ”tietoon” jostain asiasta. Nyt ”tiedostetaan”, että valkoinen heteronormatiivinen ja patriarkaalinen maailma on pahasta. Jos et ole ”woke”, olet ”unwoke” – myös sukupuolesi osalta.

Mitä enemmän asiaa ajattelen, sitä enemmän minuakin ahdistaa. Nykyisellä tiedostamisella ei ole mitään tekemistä järjen ja tiedon kanssa. Mihin tällä kaikella pyritään ja mihin se johtaa?

JAURI VARVIKKO, 24.4.2024

Jauri Varvikko (s. 1969 Helsinki) on Venäjä-asiantuntija ja lehtikustantaja. Suomen pitkäikäisimmän venäjänkielisen aikakauslehden Spektrin (1997–2010) perustaja. Suomalais-venäläisen koulun oppilas. Opiskellut kansainvälisiä suhteita Kiovan ja Moskovan yliopistoissa.

”Rasisti, rasistit ja rasismi” -sanojen lisääntyneisyys yhdysvaltalaisissa medioissa 1970-luvulta tähän päivään.
Rodullinen suvaitsevaisuus maailmassa 2020-luvulla EVS:n tutkimuksen mukaan.
Share